Overslaan en naar de inhoud gaan

40ste verjaardag Glabbeek

In de nieuwjaarsvieringen van de gemeente Glabbeek in januari 2017 stond de 40ste verjaardag van het huidige Glabbeek centraal. Glabbeek ontstond bij de gemeentefusies die ingingen op 1 januari 1977, toen het aantal Belgische gemeenten van 2359 tot 596 gereduceerd werden. Burgemeester Peter Reekmans: “Het scheelde 40 jaar geleden trouwens niet veel of Glabbeek had zelfs nooit als gemeente bestaan. Aan het ontstaan van het huidige Glabbeek is namelijk een heel bijzonder verhaal verbonden. Alle betrokkenen stelden een fusie voor van Glabbeek met Kapellen, Attenrode-Wever, Bunsbeek, Hoeleden, Kersbeek-Miskom en Meensel-Kiezegem. En lange tijd liet men initiatiefnemer Glabbeek in de waan dat de fusie zo ook effectief zou gebeuren, maar op zekere dag kreeg toenmalig burgemeester Arsène De Coster telefoon van minister Gaston Geens dat de zaak niet doorging. Glabbeek ging opgedeeld worden bij Kortenaken en Bunsbeek bij Tienen! Dat was gebeurd onder druk van de toenmalige burgemeester van Kortenaken en parlementslid, Godelieve Devos. Door de inzet van de toenmalige politici van onze gemeente heeft men op de valreep nog kunnen bekomen dat Glabbeek toch nog als aparte gemeente is kunnen ontstaan. Maar het was een dubbeltje op zijn kant. Het bewijs hiervan is het gemeentenummer van onze gemeente. Glabbeek had geen nummer toegewezen gekregen en zo komt het dat men onze gemeente in extremis een bis-nummer heeft moeten geven. Wij zijn de enige gemeente in het land met een bis-nummer, namelijk 22bis.”

Burgemeester Peter Reekmans: “De gemeentefusies van 40 jaar geleden waren logisch en zijn dan ook niet te vergelijken met het huidig debat over de vrijwillige of gedwongen gemeentefusies dat regelmatig de kop op steekt. Het standpunt van de huidige meerderheidspartijen en ook mijzelf over gemeentefusies is zeer duidelijk. Wij hebben als één van de kleinste gemeente zelfs de laagste schuldgraad van gans de regio en een begroting die elk jaar in evenwicht is. Met deze gezonde cijfers zitten we bij het koppeloton van de financieel gezondste gemeenten van Vlaanderen. Bovendien hoor je vandaag geen enkele inwoner klagen over de dienstverlening van onze gemeente, integendeel zelfs. We zouden dan wel goed gek zijn om vanuit Glabbeek te willen fusioneren met andere gemeenten in de regio die allemaal veel meer schulden hebben en financieel in zeer slecht weer zitten. De Vlamingen zijn overigens helemaal geen vragende partij voor nieuwe fusies van gemeenten. Voor de research van mijn boek Dorpstraat-Wetstraat onderzocht ik net vooral de financiële impact en de dienstverlening voor en na de gemeentefusies in Nederland en Denemarken. In een studie van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte ik echter dat gemeentelijke fusies om financiële redenen totaal zinloos zijn. Ik ben niet om emotionele redenen tegen gemeentefusies maar ben net tegen omdat ik elke dag opnieuw in de praktijk als burgemeester kan vast stellen dat het duidelijk is dat de bestuurs– en slagkracht van een gemeente absoluut niets te maken heeft met de grootte van een gemeente. Maar dat het absoluut wel alles te maken heeft met de visie, inzet, zuinigheid, daadkracht en bestuurskwaliteit van de lokale bestuurders en de administratie.”