Overslaan en naar de inhoud gaan
Verpleger Leonard Reynaerts uit WO I krijgt herdenkingskunstwerk aan pastorij in Bunsbeek

De Tiense Rode Kruisverpleger Leonard Reynaerts slaagde er tijdens WO I in om met een klein team van vrijwilligers groot werk te verrichten. Zij trokken onze velden in om de slachtoffers op een menselijke manier te begraven. Onder de naam ‘Gemeentelijke Ontgravingsdienst’ begonnen Reynaerts en zijn mannen meteen na de gevechten van 18 augustus 1914 in onze regio aan hun opdracht. Later werd de benaming van dit team gewijzigd naar ‘Le souvernir du soldat Belge 18 août 1914, Service d’exhumation’. Wat zij toen deden, was allerminst vanzelfsprekend, want uiteindelijk waren ze Belgen die in bezet gebied door de velden liepen op zoek naar gesneuvelde landgenoten. Voor de nabestaanden waren Reynaerts en zijn team van onschatbare waarde. Door hun werk was van vele militairen nu bekend waar ze stierven en op welke plaats ze begraven lagen.

 

Burgemeester Peter Reekmans, tevens bevoegd voor erfgoed: “Het massagraf in de Lindestraat, waar op 18 augustus 1914 dertig Belgische soldaten begraven werden, speelde in de 100-jarige herdenking van 2014 een zeer grote rol. Op deze plek, waar ooit een lindeboom en een kruis stonden aan het oorspronkelijk massagraf, heeft het gemeentebestuur toen een nieuwe lindeboom geplant als vredesboom en een replica van het oorspronkelijke kruis geplaatst als herdenkingsmonument ter ere van de slachtoffers. Maar vooral Leonard Reynaerts speelde een grote rol bij de opgraving en identificatie van de soldaten in het massagraf die in 1916 door hem allen een definitieve begraafplaats kregen in hun eigen gemeente of op de militaire kerkhoven in de regio. Ter gelegenheid van 100 jaar einde WO I dit jaar plaatste het gemeentebestuur aan de pastorij van Bunsbeek een herdenkingskunstwerk ter ere van Leonard Reynaerts. Het kunstwerk werd ontworpen door lokaal kunstenaar Frederik Vaes uit Glabbeek en bestaat uit een sokkel met daarop een authentieke schop uit WO I met een vredesduif.”