Overslaan en naar de inhoud gaan
Glabbeek een bedrijvige nederzetting in de Middeleeuwen

Op dinsdag 1 december stelt de gemeente de restanten die gevonden werden van een ambachtelijke zone uit de Laat-Romeinse Tijd tot de vroege Middeleeuwen voor aan de pers. In dit gebied van ruim 1 kilometer werden er maar liefst 15 pottenbakkersovens, 1 metaaloven en nog veel meer daterende uit de 4de eeuw tot de 9de eeuw. De archeologische ontdekkingen in Glabbeek zijn enorm waardevol, omdat er van deze periode archeologisch nog maar zeer weinig geweten is. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De ontdekkingen in dit groot gebied tonen aan dat er in Glabbeek al sinds de Laat-Romeinse Tijd en de vroege Middeleeuwen een heuse nederzetting was met heel wat bedrijvigheid. Ook andere documenten die gevonden werden door de kerkfabriek laten de gemeente Glabbeek toe de geschiedenis van ons dorp nog beter in kaart te brengen. De Middeleeuwse sporen in Glabbeek gingen maar terug tot de 10de eeuw. Maar met deze nieuwe ontdekking krijgen we nu een uniek zicht op de geschiedenis van ons dorp al enkele eeuwen eerder. Uit geschriften van de kerkfabriek Glabbeek zoals de uitgebreide notities van pastoor Jules Ponsaerts ontdekten we dat Glabbeek al in 799 een parochie was. En over de geschiedenis van de oude kerk op het huidig kerkhof van Glabbeek die eind 18de eeuw afgebroken werd ontdekten we in andere geschriften van ene Wauters uit 1872 dat de oude kerk van Glabbeek een gebouw was dat bestond uit Laat-Middeleeuwse stenen vensters met een dwarskruis. In de 9de eeuw lag Glabbeek bovendien in de buurt van de oude handelsweg, die Brugge met Keulen verbond. De grote ambachtelijke zone die we nu ontdekt hebben op amper 100 meter van de locatie van de oude kerk is nog een extra bewijs dat er in Glabbeek al van in de Middeleeuwen een grote nederzetting was met heel wat bedrijvigheid.”