Overslaan en naar de inhoud gaan

Huizen familie Courant

In de Dorpsstraat van Kapellen, ten oosten van de kerk, staan drie huizen van de vroegere familie Courant.

Huis nr. 42

Het huis nr 42 heeft op het gelijkvloers vier vensters met steekbogen. De deur in het midden heeft een rondboog met bovenaan een druiplijst. Het halfcirkelvormige bovenlicht is door een druiplijst gescheiden van de deur. In het glas van het bovenlicht is een kruismotief verwerkt. Deuren en vensters zijn met zandsteen omlijst. De bovenvensters zijn er later samen met de verdieping in aangebracht. Dit huis moet, te oordelen naar de stijl, uit de tweede helft van de achttiende eeuw dateren. Het gebouw werd in 1843 gerestaureerd en aangepast aan het aanpalende huis nr 44 en fungeerde als gemeentehuis en school. Het werd ca. 1880 - 1885 verkocht aan een zekere Wautier uit Leuven, die het omstreeks 1895 terug verkocht aan zijn buren, de familie Courant. In de verkoopakte stond de clausule “ dat het huis niet mocht gebruikt worden om een vrije school op te richten “. Het huis was in 1841 eigendom van “ Cluckers André rentier à Diest “.

Huis nr. 44

Het huis nr 44 heeft rechthoekige vensters. Het is het meest eenvoudige van de drie huizen, maar het past wel in het geheel.

Huis nr. 46

Het huis nr 46 is verbonden met de boerderijgebouwen. In 1845 was het eigendom van “ Courant Karel Borgmeester Capellen”. Op de huisankers vindt men de datum 1813 terug. Het huis heeft geen verdieping. De vensters zijn rechthoekig en met zandsteen omlijst. Boven de vensters zijn druiplijsten aangebracht. De deur is ook rechthoekig met een brede geprofileerde zandsteenomlijsting. Boven de deur bevindt zich een dakvenster met daarboven een driehoekige opstand in zandsteen met in het midden vertikale smalle verlichtingsspleten en vijf ronde gaten. Het deed dienst als duiventil. De plint is ook in zandsteen. Enkele jaren geleden zijn alle gevels gerestaureerd.

 Soort erfgoed: Burgerlijk erfgoed
 Type erfgoed: Burgerlijke gebouwen
 Tijdsperiode: 19de eeuw

Bron: Monografie Glabbeek

 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed,  Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed