Overslaan en naar de inhoud gaan
Grote ambachtelijke zone uit Romeinse Tijd tot vroeg Middeleeuwse periode ontdekt in Glabbeek!

UNIEKE ARCHEOLOGISCHE VONDST IN GLABBEEK: "Grote ambachtelijke zone uit Romeinse Tijd tot vroeg Middeleeuwse periode ontdekt in Glabbeek!”

Archeologen legden in Glabbeek de restanten bloot van een grote ambachtelijke zone uit de Romeinse Tijd tot de vroege Middeleeuwen. In een gebied van ruim 1 kilometer werden er maar liefst 15 pottenbakkersovens, 1 metaaloven en nog veel meer daterende uit de Laat-Romeinse tijd tot de vroege Middeleeuwen opgegraven. De archeologische ontdekkingen in Glabbeek zijn enorm waardevol, omdat er van deze periode tussen de 4de eeuw en de 9de eeuw archeologisch nog maar zeer weinig geweten is. De ontdekkingen in dit groot gebied tonen wel overduidelijk aan dat er in Glabbeek al sinds de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen een heuse nederzetting was met heel wat bedrijvigheid.

Op dinsdag 1 december communiceren we als gemeente heel wat meer informatie over deze waardevolle archeologische vondst!